Dendrobium nhuộm vàng

 

Den-Sonia-White-nhuom-vang.jpg

Dendrobium nhuộm vàng