Người Sáng Lập Công Ty
 
ÔNG ĐẶNG NGỌC TIẾN
 
Giám đốc Điều hành Công ty Việt Can
Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Việt Can


 

Ông Đặng Ngọc Tiến sinh tại Huế, là Kỹ sư Hóa chuyên ngành Hóa Hữu cơ.


Năm 1994, cùng với người bạn đời là bà Bác sĩ Nguyễn Phúc Cẩm Anh và một người bạn học, ông sáng lập Công ty Việt Can. Khởi đầu một doanh nghiệp nhỏ và dẫn dắt doanh nghiệp phát triển đến quy mô ngày nay trong ba lãnh vực : Dịch vụ - Sản xuất – Thương mại. Ông đã thành công trong việc định vị thương hiệu cho từng ngành hoạt động đã được thành lập.Ngay từ ngày đầu thành lập doanh nghiệp, Ông đã xây dựng một nền tảng văn hóa doanh nghiệp trong quá trình thực hiện mục tiêu phát triển Công ty. Chính nền tảng này đã xây dựng được một đội ngũ nhân viên năng động, sáng tạo và có ý thức đạo đức kinh doanh trong quá trình đóng góp vào sự phát triển của Công ty Việt Can.


Văn hóa Công ty Việt Can là văn hóa mà về mặt đối nội, họ làm việc có kỹ luật nhưng thân thiện và giàu tính nhân bản – Tại đó, mọi thành viên của Công ty đều bình đẳng về giá trị và có cơ hội đồng đều để phát triển năng lực và khẳng định bản thân. Về mặt đối ngoại, ý thức trách nhiệm với đối tác và người tiêu dùng là tôn chỉ hành động của toàn Công ty.


Môi trường Công ty Việt Can với bản sắc văn hóa riêng là một động lực giúp cho người làm việc dám tiến thân với những thách thức của thị trường – Chung lưng hợp lực để làm nên những thành quả mà Việt Can đã đạt được trong suốt chặng đường đã đi.